نام قطعه پخش
ایران، بر اساس تم ملی "ای ایران" به یاد روح الله خالقی
آذربایجان، الژی برای پیانو
فانتزی اصفهان
فانتزی ماهور
فانتزی همایون
فانتزی دشتی و چهارگاه
فانتزى براى پيانو و اركستر زهى، موومان اول (اجراى ديجيتال)
فانتزى براى پيانو و اركستر زهى، موومان سوم (اجراى ديجيتال)
سوئيت اركسترى، موومان سوم، پايكوبان (اجراى ديجيتال)